Onderwerpen

Taboes in de sport is één van de onderwerpen die we gaan bespreken tijdens B-sportunity. De reden dat we dit onderwerp hebben gekozen is dat we een statement willen maken in verband met transgenders, homoseksualiteit, racisme, dopinggebruik en gokken in de sport. 

Deze onderwerpen roepen natuurlijk veel vragen op zoals: ‘Wat doen instanties bij slechte commentaren bij homoseksualiteit?’, ‘Wat moet er tegen racisme gedaan worden?’,  ‘Wat gaan instanties tegen racisme doen?’, ‘Gokken door sporters zelf moet dit kunnen?, ‘Waar plaatsen we transgenders in de sport?’….

De BeNe-Liga is een onderwerp waar we het laatste nog niet van gehoord hebben. Zo’n competitie lijkt een doeltreffende manier om de kloof met de grootste vijf Europese competities te verkleinen, zowel financieel als sportief. België en Nederland hebben momenteel twee competities die tot de middenmoot van Europa behoren, maar kunnen gezamenlijk de zesde competitie van Europa worden. Dit klinkt als muziek in de oren. 

Maar langs de andere kant roept deze format wel degelijk ook een deel vragen op zoals: ‘Wat gebeurd er met de clubs die niet deelnemen aan de BeNe-liga?’ en ‘Hoe zorgen ze er voor dat ze op sportief gebied zullen groeien? ‘ 

Op basis van de huidige bevindingen besloten de initiatiefnemers dat er voldoende grond is om over te gaan tot een tweede fase van het haalbaarheidsonderzoek. Daarbij wordt onder andere gefocust op het competitie format van de BeNeLiga, de effecten ervan op de verschillende competities, als ook een impactanalyse per club.

Een ander thema dat besproken zal worden tijdens B-Sportunity zijn de Olympische Spelen.
Tijdens het panelgesprek zal de evolutie van dit oeroude sporttoernooi besproken worden
dat dateert uit 1896. Zo zal er besproken worden hoe de kledij en materialen van de sporters
met de eeuwen zijn geëvolueerd, welke invloed (on)gezonde voeding heeft op de prestaties
van de deelnemende atleten en of het in de deze tijd nog verantwoord is om per olympiade
dit historisch evenement te organiseren. (wat gebeurd er met de overgebleven
sportinfrastructuur na de spelen?, komen er minder toeschouwers door de evolutie van Tv?,
moet e-sports een onder Olympische discipline worden etc…). Kom het allemaal te weten
tijdens B-Sportunity 2020!